Přírodovědný klokan 2011/12


Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií. V průběhu 40 minut soutěžící řeší otázky za 3, 4 a 5 bodů, za správnou odpověď tyto body získává, za špatnou odpověď 1 bod ztrácí. Do začátku získává 24 bodů (stejně jako je soutěžních otázek). Maximálně lze v soutěži získat 120 bodů.
Soutěžní úkoly letošního 6. ročníku: http://www.zsbnpl.cz//doc/prk-kadet-2011-2012.pdf, které žáci řešili ve středu 19. října 2011.
Ve škole se do této nepostupové soutěže soutěže zapojilo 33 žáků z 8. a 9. tříd, z toho 16 žáků z 8. tříd. Každý účastník obdržel účastnický list.
 
Nejúspěšnějšími řešiteli byli - Aneta Lankašová z 9.B, Martina Klaudyová, Nikola Lipenská a David Antonišin, všichni tři z 9.A a Jan Chlumský z 8.A
 
Oficiální stránky soutěže: http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/
 
M. Š.