Přírodovědný klokan a Logická olympiáda

říjnové soutěže a olympiády

Ve středu 11. října 2017 se dvacet pět žáků z 8. a 9. tříd zúčastnilo soutěže zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti - soutěže Přírodovědný klokan 2017. V aule školy řešili v časovém limitu 40 minut soutěžní test v kategorii Kadet, který se skládal z 24 otázek zaměřených na přírodopis, zeměpis, matematiku, fyziku a chemii. Vybírali správné odpovědi z pěti nabízených možností na otázky za 3, 4 a 5 bodů. Informace k soutěži na stránkách http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html.

Nejlépe si se soutěžními úlohami poradili - Marek Štípek (nejúspěšnější řešitel školního kola), Přemysl Hruška a Kateřina Dvořáková. Všem řešitelům blahopřejeme.


V průběhu října 2017 se naši žáci zúčastnili také Logické olympiády. Tuto soutěž pořádá Mensa České republiky, letošního ročníku se zúčastnilo 61 284 soutěžících z 3 014 škol, kteří jsou rozděleni do kategorií podle věku a soutěž pro každou kategorii probíhá vždy jeden týden. Je založena na logických úlohách, které vyžadují samostatný a kreativní přístup každého řešitele. Informace k soutěži je možné najít na stránkách soutěže http://www.logickaolympiada.cz/.

Za naši školu se soutěže zúčastnil jeden soutěžící z MŠ (kategorie MŠ), dva soutěžící z 1. tříd (kategorie A1), dvanáct soutěžících z 2. - 5. tříd (kategorie A) a také čtrnáct soutěžících z 6. - 9. tříd (kategorie B). V kategorii A získal nejlepší výsledek Čeněk Jansa, na 2. místě se umístil Adam Krejčí a 3. místo vybojovala Veronika Vinšová. V kategorii B byla nejúspěšnější řešitelkou ve škole Adéla Dobrovolná, která se umístila na 83. místě z 1383 soutěžících z našeho kraje. Na druhém místě se umístila Marie Vinšová a 3. místo obsadil Oskar Šimon. Výborný výsledek dosáhl nejmladší soutěžící Matěj Doležal z MŠ, který se ve své kategorii umístil na 4. místě z 81 soutěžících z našeho kraje. Všem soutěžícím žákům děkujeme za účast a nejlepším blahopřejeme k jejich umístění.

Mgr. M. Šmídová