Přírodovědný klokan 2016


Svou tradici má na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, jeho hlavním cílem je vzbuzovat zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou od roku 2006 Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Letošního ročníku se na naší škole v kategorii Kadet (určené žákům 8. a 9. tříd a stejným ročníkům víceletých gymnázií) zúčastnilo 33 žáků osmých a devátých tříd. Soutěžící řešili v časovém limitu čtyřicet minut 24 úloh rozdělených podle obtížnosti na úkoly za 3, 4 a 5 bodů. Správné odpovědi vybírali z pěti nabízených řešení a zaznamenávali je do odpovědní karty. Jednotlivé úlohy obsahovaly zadání z matematiky, chemie, přírodopisu, fyziky, zeměpisu a všeobecných znalostí.Nejlepšími řešiteli byli - Kateřina Matoušková z 8.B a Matyáš Stanislav Janovský z 9.B, na 2. místě - Kamila Mališová z 8.A a na 3. místě - Kateřina Dvořáková z 8.B.

M. Š.