Přírodovědný klokan 2015


Ve čtvrtek 15. října 2015, řešilo 20 žáků 8. a 9. tříd v kategorii Kadet soutěžní úlohy 10. ročníku Přírodovědného klokana. Tato jednokolová, nepostupová soutěž má za cíl vzbuzovat zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V průběhu 40 minut řešili žáci 24 úloh rozdělených podle obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů z matematiky, chemie, přírodopisu, fyziky, zeměpisu a všeobecných znalostí a správné odpovědi zaznamenávali do připravené odpovědní karty. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Ferdinand Stodola (9. B), Viktorie Pejpková (9. A) a Jakub Kout (9. B), z osmáků dosáhl nejlepší bodový zisk František Buchta (8. A).V okrese Děčín soutěžili v kategorii Kadet také žáci dalších pěti škol - ze ZŠ Školní Děčín, ZŠ Vojanova Děčín, ZŠ Březiny Děčín, Gymnázia Děčín a ZŠ Velký Šenov. Naše trojice nejúspěšnějších řešitelů se se svým bodovým ziskem umístila na 2. - 4. místě. Gratulujeme.

Oficiální stránky: http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

M. Š.