Přírodovědný Klokan 2013


Ve středu 16. října 2013 si 41 žáků osmých a devátých ročníků v aule školy vyzkoušelo své znalosti a vědomosti z přírodovědných předmětů v 7. ročníku soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Soutěž má za cíl vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory a probíhá ve dvou kategoriích pro ZŠ a SŠ. Žáci 8. a 9. ročníků soutěží v kategorii Kadet. V průběhu 40 minut řeší 24 soutěžních úloh z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a biologie, vybírají správnou odpověď z nabízených variant z otázek za 3, 4 a 5 bodů podle obtížnosti (http://www.zsbnpl.cz//doc/prk-kadet-2013-2014.pdf). Při řešení není dovoleno používat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.
Ve škole se Přírodovědného Klokana zúčastnilo 28 žáků osmých tříd a 13 žáků z deváté třídy. Nejúspěšnějšími řešiteli byli - Petr Klouček - 9. A, Filip Lipenský - 8. B, Vojta Kolář - 9. A, Šárka Klaudyová - 8. A a Nela Valoušková - 8. B. Nejlepší řešitel získal 65 bodů, nejslabší 14 bodů. Průměrný bodový zisk na jednoho účastníka byl 36 bodů. Kompletní výsledková listina, včetně správného řešení: http://www.zsbnpl.cz//doc/prirodovedny-klokan-2013.pdf. Za účast v soutěži obdržel každý soutěžící žák Osvědčení o účasti.
 
Oficiální stránky soutěže: http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html
 
V okrese Děčín se soutěže zúčastnilo 391 žáků osmých a devátých ročníků. Mezi nimi získal svým bodovým ziskem Petr Klouček velmi pěkné 11. místo.
 
 
Mgr. Miroslava Šmídová