Přírodovědný klokan 2012/13


První ze soutěží a olympiád letošního školního roku byla ve středu 17. října 2012 soutěž Přírodovědný klokan, kterou od roku 2006 pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Na základních školách je určena žákům 8. a 9. tříd, kteří soutěží v kategorii Kadet. Soutěžící řeší v průběhu 40 minut 24 soutěžních otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Do odpovědní karty vybírají správné odpovědi z otázek podle náročnosti za 3, 4 a 5 bodů. 
Ve škole se soutěže zúčastnilo 32 žáků 8. a 9. tříd. Nejúspěšnějšími školními řešiteli byli Michal Bzura (8. B) a Jan Chlumský, Kateřina Háková, Kateřina Piskačová(všichni z 9. A) a Karel Kunc (8.B). Všichni soutěžící obdrželi za účast pamětní list.
 
Zadání letošního ročníku: http://www.zsbnpl.cz//doc/prk-kadet-2012-2013.pdf
 
 
Mgr. M. Šmídová