Přírodovědný klokan 2010/2011


Ve středu 20. října 2010 proběhl v aule školy již 5. ročník soutěže pro žáky od 8.tříd - Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem této soutěže je zvýšit zájem žáků o přírodovědné obory.
Soutěže se ve škole zúčastnilo v kategorii Kadet (pro žáky 8. a 9. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií) 31 žáků, z toho 11 žáků osmých tříd a 20 žáků devátých tříd. Každý žák v průběhu 45 minut řešil 24 úloh z oborů matematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis (soutěžní zadání - http://www.zsbnpl.cz//doc/prk-kadet-2010-2011.pdf). Úlohy jsou podle obtížnosti rozděleny na úlohy za 3, 4 a 5 bodů, odpovědi zaznamenávají žáci do karty odpovědí zatržením jedné správné odpovědi. Při soutěži nesmí žáci používat kalkulačky, tabulky ani jinou literaturu.
Nejúspěšnější řešitelé podle ročníků:
8. třídy - Nikola Lipenská, Vladimír Bašista a Martina Klaudyová (všichni z 8.A)
9. třídy - Nikola Zahradníková, Jan Kalakur (oba z 9.A), Barbora Čabelková (9.B)
První dvě jmenované dívky z obou ročníků byly se stejným bodovým ziskem nejúspěšnějšími řešitelkami školního kola. Celkově mohu konstatovat zvyšující se úroveň našich žáků v této soutěži.
 
Oficiální stránky soutěže - http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/
 
Mgr. Miroslava Šmídová