Přírodovědný klokan - 09/10


Ve středu 11. listopadu 2009 se v naší škole, stejně jako na dalších školách v České republice, uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, která má za cíl vzbudit zájem o technické a přírodovědné obory. Letos je to již 4. ročník této soutěže, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Žáci naší školy soutěžili v kategorii Kadet, určené žákům 8. a 9. ročníků. Soutěžící vybírali odpovědi na soutěžní otázky
za 3, 4 a 5 bodů z oborů matematika, fyzika, chemie, zeměpis a přírodopis. Soutěže se zúčastnilo 14 žáků z 8. tříd a
14 žáků z 9. tříd naší školy.
Nejúspěšnější řešitelé:
8. třídy: Dorota Raková (8.B); Ivana Zakuťanská (8.A) a Michala Šmídová (8.B)
9. třídy: Milan Vokatý (9.B); Václav Niederle (9.A) a Michaela Mikschová (9.A)
Nejúspěšnějším žákem v kategorii Kadet byl na naší škole Milan Vokatý. Ve srovnání s loňským ročníkem Přírodovědného klokana dosáhli naši žáci vyšší bodový zisk.

Informace k minulým ročníkům najdou zájemci na stránkách http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html, kde kromě celostátních výsledků, jsou také sborníky se soutěžními úkoly z minulých ročníků.

Mgr. M. Šmídová