Primární prevence - projekt 2015


Naše škola získala v rámci dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015" finanční prostředky na projekt "Primární prevence ve výuce".  Aktivity tohoto projektu jsou určeny žákům šestých a sedmých tříd a jeho realizace bude probíhat v 1. pololetí školního roku 2015/16. Cílem je podpořit rozvoj skupiny - třídního kolektivu, posílit pozitivní vztahy mezi žáky a eliminovat agresi v rámci šestých a sedmých tříd. Dílčími cíli jsou společné prožití úspěchu, definování a přijetí zdravé spolupráce celé třídy, uvědomění si příčin a následků asociálního chování a jejich následná eliminace.

Projekt je podpořen Ústeckým krajem (http://www.kr-ustecky.cz/)

M. Š.