Preventivní program Veselé zoubky

aktuální informace - výsledky
Děti z prvních tříd a z přípravného ročníku se zapojily do preventivního programu Veselé zoubky, který pro školy připravila dm drogerie. Děti nejprve shlédly film o Hurvínkovi, který dětem zábavnou formou vysvětlil, proč je dobré starat se o své zuby. Potom plnily jednoduché úkoly na interaktivní tabuli, při kterých si shrnuly, jak o zuby pečovat a doplnily si znalosti o zubech. Některé úkoly plnily i na pracovním listě. Za odměnu dostaly balíček s potřebami pro čištění zubů a samolepku s obrázky, jak si zoubky mají čistit. Protože se dětem program velice líbil, zapojily se do soutěže o nejlepší projekt na téma  "Prevence zubního kazu". Vítězné 1.třídy získají zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na divadelní představení "Hurvínek mezi osly".Mgr. Jana Soorová

Více informací a materiály na stránkách: http://www.veselezoubky.cz/


Dobrá zpráva pro žáky 1. A (ale nejen pro ně)
Odborná porota vybírala ze 43 odevzdaných projektů, mezi kterými byly také oba naše projekty. Projekt k Prevenci zubního kazu, který vytvořili žáci 1.A se svou třídní učitelkou Mgr. Věrou Doležalovou, se umístil mezi 10 nejlepšími a děti se mohou už 4. června 2013 těšit do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka, kde se setkají všechny oceněné třídy. Blahopřejeme.
 
Poděkování patří také žákům 1.B a jejich třídní učitelce Mgr. Janě Soorové, protože také jejich projekt byl velmi zdařilý.
 
Mgr. M. Šmídová
 
Informace pro rodiče žáků 1. A
Náhradní termín představení v Divadle Spejbla a Hurvínka je ve středu 19. června 2013. Děti tak o svou odměnu nepřijdou.
 
M. Š.