Preventivní programy


Preventivní přednášky s besedou
Ve dnech 25. 4., 29. 4., 30. 4. a 2. 5. 2013 se v multimediálních učebnách a v aule školy uskutečnily přednášky s besedou s p. Jitkou Máchovou z Městské policie Děčín. Témata byla zaměřená ve 3. a 4. ročnících na internetovou a mobilní komunikaci, v 6. a 7. ročnících to byla šikana a kyberšikana a v 7., 8. a 9. ročnících byla tématem trestní odpovědnost.
Přednáška o internetu a šikaně byla doplněna projekcí, ve které bylo žákům názorně předvedeno, jakým způsobem se chránit a být v bezpečí. Žáci pouze nečinně neposlouchali, ale do besedy měli možnost vstupovat a doplňovat ji svými poznatky, znalostmi a zkušenostmi.
 
 
 
Andělská křídla
V minulých dvou týdnech se žáci na Bílé škole v rámci výtvarné výchovy věnovali hře s názvem „Andělská křídla“. "Anděl je bytost, která pomáhá druhým, ochraňuje je. Každý máme ve své osobnosti kousek anděla a ve vztahu k někomu andělem jsme". Tyto věty byly hlavní motivací jejich výtvarné činnosti.
Děti si namalovaly anděly a do andělských křídel vepsaly nebo menší děti namalovaly, komu a jak jsou andělem, jak si vzájemně pomáhají, jak se snaží ochránit před nedobrými kroky či jiným nebezpečím.
Andělé chrání děti ve třídách i na chodbách naší školy.

 
 
Mgr. H. Svobodová
školní metodik primární prevence