Přerušení provozu mateřské školy a školní družiny

pro období hlavních prázdnin 2019

Mateřská škola

Na základě ustanovení odst. 2 § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání v platném znění, přerušuji provoz mateřské školy Sluníčko na období hlavních prázdnin, tj. od pondělí 15. července 2019 do pondělí 26. srpna 2019. 

Školní družina

Na základě ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/ 2005 Sb. o zájmovém vzdělávání přerušuji provoz školní družiny při ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. na období hlavních prázdnin, tj. od 1. července 2019 – 30. srpna 2019. 

 Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy