Představení Sezame, otevři se


V úterý 17. května 2011 se žáci prvního stupně v kině zúčastnili motivačně výchovného představení "Sezame, otevři se". Představení si pro žáky připravilo občanské sdružení Harmonia Universalis z Českých Budějovic. Program byl zaměřený na kulturní a myšlenkové ukotvení osobnosti dítěte v dnešní společnosti, etickou výchovu a také na prevenci patologických jevů. V průběhu představení byli žáci vtahováni do děje na jevišti. Spontálně reagovali na navozená témata a tím je prožívali na vlastní kůži. Děti tak přirozenou cestou objevovaly, jak aktivně přistupovat k životu, problematiku mezilidských vztahů, zdravý životní styl a nebezpečí plynoucí ze závislostí. Součástí představení byly písničky, jejichž části si děti zazpívaly nebo je doprovodily hrou na tělo. Představení se dětem velmi líbilo, poučilo je a zároveň pobavilo. Ve škole potom děti pobesedovaly o tématech z představení a namalovaly obrázky.


Mgr. Jana Soorová