Představení Na rovinu


V úterý 17. května 2011 proběhlo v benešovském kině také představení pro žáky 5. až 9. tříd. Představení s názvem "Na rovinu" bylo motivačním protidrogovým programem, který stejně jako pro žáky z I. stupně, přivezli členové občanského sdružení Harmonia Universalis. Představení nesledovalo pouze závislosti na drogách, ale názorně zdůrazňovalo negativní vliv médií a techniky na vývoj osobnosti, přičemž vždy byl kladen důraz na vlastní zdravý rozum a zodpovědnost vůči sobě a svému okolí. Cílem této aktivity bylo poutavou, netradiční formou zdravě vyprovokovat účastníky představení k přemýšlení o věcech, nad kterými často jen „mávnou rukou“.
Obě představení byla součástí prevence negativních jevů u současné mládeže.
 
Mgr. M. Šmídová