Představení Gotika - život rytířů


Ve středu 13. února 2013 se v tělocvičně Nové školy konalo pro všechny žáky představení Gotika- život rytířů za vlády Lucemburků, které dětem přijela zahrát agentura Perštejni z Pardubic. Pořad byl založen na hraných scénách a na komunikaci s diváky. Žáci se zábavnou formou seznámili s životem rytířů ve středověku (s jejich oblečením, výstrojí a se zbraněmi). Někteří si vyzkoušeli turnajské dovednosti, vítěz byl pasován na rytíře. V hraných scénkách si přibližili některé zajímavé okamžiky 14. století spjaté s vládnoucím rodem Lucemburků. Například jak Karel IV. krotí vzpurné panstvo a buduje silnou říši. Na závěr viděli rytířský souboj s meči.


Mgr. Jana Soorová