Představení Duhová pohádka


V pátek 12. ledna 2018 se žáci z přípravného roč., 1., 2. a 3. tříd zúčastnili představení Duhová pohádka, které žákům přijelo zahrát Divadlo KK vedené profesionálním hercem a režisérem Mgr. Kamilem Koulou. Představení bylo zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů dětí mladšího školního věku. Mělo tři části: jak sluníčko udělalo barvy, a měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice, a potom i všechna další zvířata. A hlavně, jak vznikl soucit, ochrana a péče a snaha udělat svět hezčím, což je moc dobře, protože jinak by tu nikdo nebyl rád…
Žákům se pohádka provázená písničkami velice líbila, interaktivně se do příběhu zapojili a pobavili se díky humorným scénám.

Mgr. Jana Soorová