Představení Cestujeme AsiíV úterý 26. dubna 2016 přijelo žáky naší školy navštívit Studio Karavana. Jde o divadelní společnost na cestách, která pro žáky základních škol připravuje projektová témata formou divadelního představení. Všichni žáci 1. stupně se v aule na budově Nova zúčastnili pěti představení Cestujeme Asií, které je součástí projektu VŠICHNI JSME TU DOMA v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova. Nenásilnou formou se žáci dověděli o životě lidí žijících v Asii. Poznali zajímavé hudební nástroje, seznámili se se zvyky místních obyvatel, vyzkoušeli si formou soutěží chůzi s košem na hlavě nebo použití hůlek při jídle, vyplňovali různými druhy písma jízdenku apod. Na závěr se naučili písničku Ať si ten anebo ten, zeměkoule patří všem.
J. S.