Primární prevence - přednášky


V rámci primární prevence se na naší škole koncem dubna a začátkem května 2014 konaly přednášky pod vedením preventistky Jitky Máchové z Městské policie Děčín. Cílem přednášek bylo předat žákům potřebné informace o trestné činnosti, jejích formách a následcích i nabídnout praktické rady a doporučení, jak se v případě, že se stanou svědkem či obětí trestného činu, zachovat. Mladší žáky seznámit s krizovými situacemi, které mohou nastat, a co mohou v takových situacích udělat.
S žáky byla probrána tato témata: 1. ročník - Setkání s cizí osobou, 2. ročníky - Tísňové linky, 3. ročníky- Dodržování pravidel, krádeže, 8. a 9. ročníky- Trestní odpovědnost.
Žáci získali důležité informace a zároveň měli prostor pro své dotazy. Některé děti z 1. tříd se na památku vyfotografovaly v policejní čepici a ve vestě s logem městské policie.
Mgr. Jana Soorová