Primární prevence rizikového chování pro 1. a 4. třídy


Žáci 1. a 4. tříd se zúčastnili přednášky Primární prevence rizikového chování, kterou jim přednášela policistka Jitka Máchová z Městské policie Děčín.
Žákům prvních ročníků přednášela o bezpečném chování doma a o předcházení úrazům doma i venku. V rámci dopravní výchovy hovořila o základních pravidlech pohybu na pozemních komunikacích. Seznámila děti s tísňovými linkami a riziky zneužití tísňových linek. Žáci pochopili, jak předejít úrazu, jak řešit pomoc a naučili se, jak rychle a správně zavolat oznámení na tísňovou linku.


Žákům čtvrtých ročníků přednášela policistka Jitka Máchová o problémech dnešní doby – o internetové a mobilní komunikaci, jak internet škodí i pomáhá a hlavně o rizikovém chování dětí na internetu (sdělování osobních informací, kontakt s neznámými lidmi). Cílem bylo, aby žáci pochopili nebezpečnost sociálních sítí a aby porozuměli termínům - 
šikana x kyberšikana.                                    Mgr. M. Baštrnáková