Přednáška o zvycích moravského Slovácka ve 4. třídách


V pátek 25. září 2015 měli žáci 4. tříd přednášku o lidových zvycích a tradicích moravského Slovácka. Ve vlastivědě právě poznávali tradice a kulturu národů ČR. Vyprávět jim přišla paní Šumová, která pochází z moravské obce Blatnička. Paní Šumová, oblečená v tradičním kroji, žáky postupně provedla kalendářním rokem a seznámila je se zvyky typickými pro moravské Slovácko. Děti se např. dozvěděly, co je svatoblažejské požehnání, jízda králů či procesí nebo význam slov šlahačka, žila, trnky, dědina apod. Žáci si také prohlédli panenky v krojích a fotografie. Na závěr se společně vyfotografovali.

Fotografie ze 4.A:

Fotografie ze 4.B:
Mgr. Jana Soorová