Přednáška o dravých ptácích a sovách


Dne 10. ledna 2012 se konaly v tělocvičně Nové školy přednášky o dravých ptácích a sovách. Děti byly rozděleny do skupin podle věku. Hodinový program pro žáky připravil sokolník Milan Zaleš z Plzně. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných a zajímavých informací o životě a chovu dravců a sov. Zblízka si prohlédli orla mořského, puštíka bělohlavého, sovu pálenou a výra velkého. Žáci, kteří odpověděli na otázky přednášejícího, si mohli vyzkoušet část letového výcviku: přivolání na ruku. Dětem se ukázka dravců moc líbila, některé si odnesly na památku peříčko.
Mgr. Jana Soorová