Pravěk ve 4.A


K zopakování a uzavření vlastivědné dějinné kapitoly PRAVĚK byla použita výuková aktivita, která využívá prvky dramatické výchovy a pokrývá všechna období pravěku. Cílem výuky byla orientace v časovém horizontu pravěku, dokázat charakterizovat  znaky pravěkých lidí, jejich způsob života, obživu, umění, pravěké živočichy a rostliny.
Žáci si doma připravili pravěké oblečení a přinesli si různé nástroje, které pravěcí lidé používali. K nastínění života v pravěku byla využita četba z knihy ,,Lovci mamutů“, která byla doprovázená různou aktivitou, kterou text nabízel. V průběhu celého dne žáci hráli zajímavé hry, ve kterých si zkoušeli vžít se do života pravěkých lidí (jejich chování, dorozumívání...). Pomocí obrázků poznávali pravěká zvířata a rostliny. Na závěr děti vypracovaly pracovní listy.
Dětem se den věnovaný pravěku moc líbil a získaly mnoho zajímavých poznatků.
       


Mgr. Martina Baštrňáková