Pozvánka na odborně zaměřené setkání


Vážení rodiče,
na 15. 6. 2017 plánujeme odborně zaměřené setkání s rodiči žáků, kteří navštěvují současné třetí třídy benešovské Základní školy.

projekt Otevřená mysl  (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933)


Setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 od 16 hodin v aule Základní školy Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699.
V rámci setkání budeme hovořit o přesunu budoucích čtvrtých tříd na „novou" školu, ukážeme Vám prostory, kde se budou v budoucích letech Vaše děti vzdělávat. Prodiskutujeme pojem inkluzivní vzdělávání, jakým způsobem je inkluze realizována právě na naší škole, budeme hovořit o specifikách vývoje dítěte mladšího školního věku.
Odborným garantem setkání je PhDr. Veronika Ušáková, psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v Děčíně, na kterou se budete moci obracet s konkrétními dotazy.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy