Pozvánka na odborné setkání


Vážení rodiče,
 na 8. 6. 2017 plánujeme odborně zaměřené setkání s rodiči žáků, kteří od září začnou plnit povinnou školní docházku na benešovské Základní škole.

projekt Otevřená mysl  (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933)

Setkání se uskuteční 8. 6. 2017 od 16 hodin v budoucích prvních třídách Základní školy Benešov nad Ploučnicí, Komenského 274 („Bílá škola“).
V rámci setkání se seznámíte Vy i Vaše dítě s prostředím, kde se bude dítě od září vzdělávat, poznáte budoucí učitelku Vašeho dítěte, je pro Vás připravena ukázka vzdělávacích úspěchů současných prvňáků.  Budeme hovořit o specifikách vývoje dítěte mladšího školního věku, dětem s odkladem školní docházky ukážeme práci v přípravné třídě.

Odborným garantem setkání je PhDr. Veronika Ušáková, psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v Děčíně, na kterou se budete moci obracet s konkrétními dotazy.

Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy