Poskytování informací

 


Škola poskytuje veřejnosti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K tomu účelu jsou v prostorách školy zveřejněny další informace. Více -
http://www.zsbnpl.cz/web/doc/Informace o poskytování informací - novelizace 0809.doc

Žákům a jejich zákonným zástupcům také veškeré informace a služby týkající se vzdělávání. K informování využívá škola elektronickou žákovskou knížku: https://portal.dmsoftware.cz/

Konzultační schůzky rodičů s učiteli   

úterý 13. listopad 2018
úterý 16. duben 2019

 

Konzultační hodiny všech pedagogů: http://www.zsbnpl.cz//doc/konzultacni-hodiny-pedagogu-2018-19.pdf


Výchovný poradce pro I. stupeň a MŠ: Mgr. Martina Turková

Konzultační hodiny pro rodiče - dle dohody
 

Výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. Bc. Jiří Štágl

Konzultační hodiny pro rodiče - dle dohody

 

Metodik primární prevence: Mgr. Hana Svobodová

Konzultační hodiny pro rodiče dle dohody

 
        
Pro vzájemnou komunikaci se řídíme Desaterem pravidel jednání mezi rodiči a učiteli: http://www.zsbnpl.cz//doc/desatero-pravidel-jednani-mezi-rodici-a-uciteli.pdf