Pohádkové doploledne na Benešovském zámku


Dne 29. května 2012 se předškolní děti zúčastnily pohádkového dopoledne na Benešovském zámku.  Divadelní soubor ŠUS zde pořádal výtvarnou dílničku, kde si děti mohly z připravených komponentů vyrobit dřevěnou loutku. Poté děti shlédly čtyři krátké pohádky podle F. Hrubína – Kuřátko v obilí, O velké řepě, Otesánek a Zvířátka a loupežníci. Každá pohádka byla hrána jinou loutkohereckou technikou, což bylo pro děti zajímavým zpestřením.

M. Chvojková