Podzimní zahradní slavnost MŠ


Letošní šk. rok  prochází MŠ zásadní změnou v uspořádání tříd. Došlo k rozdělení tříd podle věku dětí. Září máme úspěšně za sebou a tak jsme si zopakovali loňské vítání podzimu a seznamování  nejen dětí, ale i rodičů navzájem. Počasí bylo příjemné a i atmosféra byla pohodová. Učitelky dětem připravily zábavná stanoviště, kuchařky pohoštění ve stanu a u dvou ohýnků si mohl každý opéct buřtíka. V závěru se kytary chopil tatínek Ondřej Pacina a atmosféra byla dokonalá. S bezpečností u ohně nám pomáhal další otec hasič - pan Štěpánek. Za pěkný průběh děkujeme nejen zaměstnancům MŠ, ale hlavně rodičům a dětem za hojnou účast a spolupráci při výrobě podzimních klobouků a dalších převleků.
                                                                                                                                                                                      A.M.