Poděkování - Jarmark MŠ


Ve čtvrtek 6. prosince proběhl 1. vánoční jarmark MŠ - všichni, a především rodiče dětí, si zaslouží poděkování :
  "Milí rodiče, radujeme se z vaší účasti na našem jarmarku. Svou přítomností jste v dětech probudili chuť pokračovat ve starých tradicích. Děkujeme vám za příjemně prožité předvánoční odpoledne. Všem přejeme poklidné prožití vánočních svátků" - kolektiv MŠ.


Poděkování patří také manželům Martanovým za zapůjčení jejich krásného betlému, který zdobil prostory benešovského kina.
 
 
A. M.