Plavání 4. ročníků ve školním roce 2012/13


Žáci ze 4.A a 4.B absolvovali plavecký výcvik. Každé úterý jezdili do plaveckého bazénu v Děčíně, kde se zdokonalovali v plavání. V úvodních lekcích byli žáci rozděleni do skupin podle svých plaveckých schopností na plavce, superplavce a neplavce. S pomocí instruktorů plavání procvičovali plavecké styly: prsa, kraul, znak, plavání s destičkami, dýchání do vody, splývání a startovní skok do vody. Závodili v potápění, kdo doplave nejdále ve volném stylu plavání, kdo nejdéle vydrží pod vodou a ve skocích do vody jako je šipka, kufr, hřebík. Na konci každé plavecké hodiny mohli vyzkoušet vířivku. Na závěr plaveckého výcviku byli nejlepší plavci odměněni diplomem, omalovánkami a vstupenkami na volné plavání do bazénu. Žákům se plavání velice líbilo.


  Mgr. L. Ficencová,  Mgr. H. Svobodová