Pedagogové ve školních lavicích

vzdělávání pedagogického sboru

„Třídní učitel jako lídr“ bylo téma společného vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy. V úterý 23. dubna 2019 toto téma představil pedagogům lektor Mgr. Miloslav Hubatka. Pedagogové se zabývali tématem moderní dobré školy, její nezastupitelnosti při výchově a vzdělávání, lektor je seznámil s organizačně profesními rolemi třídního učitele. Hovořilo se o pravidlech školy a třídy, ale také o organizaci a významu třídnických hodin při budování klimatu třídního kolektivu. Nedílnou součástí byl praktický výcvik v rozpoznávání šikany, jejím řešení a prevenci. Pedagogové získali řadu inspirací a námětů pro činnost třídního učitele, všechny získané poznatky využijeme ve zkvalitňování práce naší školy.

Mgr. M. Šmídová