Pedagogové ve školních lavicíchDva listopadové dny patřily vzdělávání pedagogů. V multimediální učebně na budově NOVA se pedagogové v rámci projektu „Otevřená mysl“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933) vzdělávali v metodice „Sfumato ® – Splývavé čtení ® aneb čtení pro všechny děti“. Jedná se o metodiku, která je jedním z efektivních nástrojů pro výuku elementární gramotnosti, je to jedna z cest k fungující čtecí technice a v neposlední řadě motivuje a podporuje v aktivní práci.

M. Š.