Pedagogové ve školních lavicích


Ve středu 23. a ve čtvrtek 24. března 2016, v době velikonočních prázdnin, zasedli do lavic samotní učitelé. V rámci programu „Lepší škola pro všechny“ (organizátor Vzdělávací program Varianty - Člověk v tísni, o. p. s)., která navazuje na projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, absolvovali učitelé společný vzdělávací kurz "Podpůrná opatření napříč vzděláváním".  Od 1. září 2016 totiž vstupuje v platnost novela školského zákona, která zavádí systém podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé se seznámili s katalogem podpůrných opatření a jeho legislativním vymezením a pod vedením lektora Mgr. Pavla Košáka se zabývali dopady těchto opatření při vzdělávání v naší škole.

Mgr. M. Šmídová (foto O. Dračka)