Pantomimické představení


Ve středu 19. března 2014 se v tělocvičně Bílé školy konalo pantomimické představení, kterého se zúčastnili žáci od přípravného ročníku po 2. třídy a 3.A. Dětem ho přijel zahrát mim Prokop. V první části dětem předvedl zvířata, v druhé části čtyři krátké komediální pantomimické scénky. Dětem se představení velice líbilo a hlavně je pobavilo. Navíc si již děti v některých třídách pantomimu v rámci výuky po představení také samy vyzkoušely.

Mgr. Jana Soorová