Pálení čarodějnic


Mateřská škola se definitivně rozloučila s paní Zimou pálením čarodějnic. Počasí přálo a buřty všem chutnaly.Broučci :
Berušky :Myšky :Motýlci :
                                                                                                                                      Alena Matajová