Olympiády v cizích jazycích

výsledky okresních kol

Letos poprvé se uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce. Své jazykové znalosti z němčiny si vyzkoušeli žáci 7. a 8. tříd, učící se německý jazyk jako volitelný předmět druhý cizí jazyk a žáci 9. tříd, kteří se němčinu učí jako povinný jazyk. Olympiády se 10. ledna 2013 zúčastnilo 25 žáků. Jazykový test, poslech, popis obrázku a v 9. třídě také konverzace na vybrané téma, to byly úkoly, které si soutěžící vyzkoušeli. Nejúspěšnějšími podle ročníků byli: v 7. třídách - Sára Dostálová (7. B), Karolína Černá a David Kuba (oba 7. A), v 8. třídách - Michal Bzura (8. B), Jiří Donát (8. A) a Miroslav Vejvoda (8. B) a v 9. třídách - Eliška Niederlová, Martina Oravíková (obě 9. A) a Jan Sedláček (9. B).
Do okresního kola, které proběhne 12. února 2013 v Děčíně, postoupily - Eliška Niederlová a Martina Oravíková.
 
Mgr. Edita Skálová
 
Již tradiční jazykovou olympiádou je olympiáda v anglickém jazyce. V té se ve školním kole, pořádaném pro kategorii 1A, určené pro žáky 6. a 7. tříd, a kategorii 2A, ve které své jazykové znalosti předvádějí žáci 8. a 9. tříd, zúčastnilo 25 žáků v kategorii 1A a 15 žáků v kategorii 2A. Své znalosti a dovednosti předvedli soutěžící v jazykovém testu, testu znalostí reálií a konverzačním cvičení. Nejúspěšnějšími školního kola, které se uskutečnilo 24. ledna 2013, byly: v kategorii 1A - Radka Votrubcová, Karolína Vlasáková (7. B) a Denisa Malá (6. B). Ve starší kategorii 2A - Kateřina Háková (9. A), Veronika Šredlová (9. B) a Kateřina Balvínová (9. A).
Do okresního kola, které se uskuteční 14. února 2013, postoupily Radka Votrubcová a  Kateřina Háková.
 
Marcela Jansová
 
V okresním kole olympiády v německém jazyce v kategorii II.A (žáci 8. a 9. ročníků) získala Eliška Niederlová pěkné 5. místo, Martina Oravíková 7. místo.
V okresním kole olympiády v anglickém jazyce obsadila Radka Votrubcová 12. místo v kategorii I.A (žáci 6. a 7. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a Katka Háková v kategorii II.A (žáci ZŠ 8. a 9. ročníků) 13. místo. V kategorii I.A soutěžilo 18 žáků, v kategorii II.A si své znalosti  z cizího jazyka vyzkoušelo 21 žáků ze škol okresu Děčín.
Olympiády proběhly ve dnech 12. a 14. února 2013 na ZŠ Komenského Děčín.
 
M. Š.