Olympiády - prosinec, leden 2014/15

výsledky z okresních kol

prosinec 2014

V prosinci se uskutečnila školní kola dvou olympiád - v dějepise a českém jazyce. Obě olympiády jsou určeny pro žáky 8. a 9. ročníků. Dějepisná olympiáda, její již 44. ročník, měla tematické zaměření „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“ - ve vymezeném čase vyplňovali účastníci test školního kola se zaměřením - Od Sáma k Moháči v souvislostech. Nejlepší výsledek dosáhl Ferdinand Stodola z 8. B, ale jeho bodový zisk nestačil na postup do okresního kola. Zároveň proběhl také 41. ročník Olympiády v českém jazyce - v rámci této olympiády nejprve žáci řeší mluvnický test a pak mají napsat slohový úkol - letošní téma „Pohled z okna“ v rozsahu 20 - 25 řádků. S řešením obou částí se nejlépe poprala Šárka Klaudyová z 9. A, která bude školu začátkem února 2015 reprezentovat v okresním kole v Děčíně. 

leden 2015

V průběhu ledna 2015 se uskutečnila také školní kola olympiád v cizím jazyce. Nejprve si své znalosti a dovednosti v cizím jazyce vyzkoušeli žáci učící se německý jazyk jako svůj druhý cizí jazyk. Olympiáda v německém jazyce proběhla ve dvou kategoriích (7. tř., 8. - 9. tř.), nejlepší jazykové znalosti ukázali Veronika Štěpánková (7. B) v mladší kategorii a Tomáš Verner (9. B) ve starší kategorii. Oba budou školu reprezentovat také v únorovém okresním kole. Na konci ledna se uskutečnilo také školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, ve které žáci soutěžili v kategorii 6. a 7. tříd a kategorii 8. a 9. tříd. V obou kategoriích soutěžili žáci jednokolově ve čtení s porozuměním a v obou kategoriích vyhrály dívky. V mladší kategorii byly nejlepší Barbora Kulíková a Veronika Buchtová (obě 7. B), ve starší kategorii soutěž lépe zvládla děvčata z 8. tříd - nejlepší byly Denisa Malá (8. B) a Barbora Janotová (8. A). Do okresního kola, kam postupuje vždy jen jeden reprezentant školy, pojedou v únoru dvě Barbory - Barbora Kulíková a Barbora Janotová. Všem našim zástupcům budeme v okresních kolech držet palce.

okresní kola

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo ve čtvrtek 5. února 2015 v Děčíně. Své znalosti a dovednosti si prověřilo 47 soutěžících žáků 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií okresu Děčín. Stejně jako ve školním kole nejprve vyplňovali jazykovědný test a pak měli napsat slohový úkol. Naše reprezentantka Šárka Klaudyová se v této konkurenci umístila na velmi pěkném 6. - 10. místě, když k postupu do krajského kola jí chybělo jen jeden a půl bodu. Blahopřejeme!

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce se uskutečnilo v úterý 10. února 2015 a Olympiády v anglickém jazyce ve čtvrtek 12. února 2015 obě na ZŠ Komenského v Děčíně. Všichni naši soutěžící si své znalosti prověřili se stejně starými soutěžícími okresu Děčín. Nejlepší výsledek dosáhla Barbora Kulíková, která se v Olympiádě z anglického jazyka umístila na velmi pěkném 4. místě. Všem reprezentantům v obou olympiádách děkujeme za předvedené výkony a Barboře Kulíkové gratulujeme k velmi pěknému umístění.