Olympiáda z českého jazyka


Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 se konala na naší základní škole každoroční soutěž jazykových znalostí a dovedností žáků školy - Olympiáda z českého jazyka. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 19 žáků a žákyň z 8. a 9. ročníku, pro které je soutěž určena. Soutěžní úkoly byly tentokrát zaměřeny víc než na znalosti české gramatiky na šířku a variabilitu slovní zásoby soutěžících. Důležitou roli při hodnocení sehrály vlastní vyjadřovací schopnosti žáků, které museli prokázat v samostatném slohovém útvaru na téma: "Naštěstí jsem si to včas vyžehlil/a"               
Dvě nejúspěšnější řešitelky školního kola – Barbora Čabelková z 9.B a Barbora Kučerová z 8.A  budou školu reprezentovat v okresním kole, které se bude konat na začátku příštího kalendářního roku.
 
 
 
Mgr. Hana Fridrichová