Olympiáda z českého jazyka


Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 proběhlo v aule školy školní kolo olympiády z českého jazyka. Tohoto kola se
v I. kategorii, určené žákům 8. a 9. tříd, zúčastnilo 34 žáků naší školy, z toho bylo 19 žáků 9. tříd..
Žáci řešili osm úkolů, ve kterých museli prokázat, jak bohatou a širokou mají slovní zásobu, jak dokáží uplatnit
nabyté vědomosti při řešení praktických úkolů. Posledním, i když časově stejně náročným úkolem, bylo napsat
krátkou slohovou práci na téma: "Měl(a) jsem z pekla štěstí."
Nejvíce bodů za svá správná řešení nasbíraly dívky Kristýna Oravkinová z 9.B a Michala Šmídová z 8.B.
Obě budou školu reprezentovat v březnu 2010 v okresním kole v Děčíně.

                                              
účastníci školního kola při řešení soutěžních úloh
                                                                                                    
                                                                                                Kristýna Oravkinová a Míša Šmídová

Mgr. Šárka Leknerová