Olympiáda v českém jazyce - 2012/13


V pátek 2. listopadu 2012 proběhlo na naší škole školní kolo 39. ročníku Olympiády v českém jazyce. Olympiáda je organizována pro dvě kategorie, žáci 8. a 9. tříd soutěží v I. kategorii.
Školního kola se zúčastnilo 29 žáků, z toho 13 žáky byly zastoupeny 8. třídy. Školní kolo má dvě části - mluvnickou a slohovou, na řešení každé z nich mají zúčastnění žáci vždy 60 minut. V mluvnické části řešili žáci osm různorodých úloh. Téma slohohového úkolu bylo "Za tohle ti patří dík". Žáci mohli téma zpracovat libovolnou formou, doporučená délka byla 20 - 25 řádků.
Nejúspěšnějšími řešitelkami byly - Kateřina Háková, Eliška Niederlová (obě z 9. A) a Kateřina Vrabcová (8. B). První dvě děvčata postupují do okresního kola a budou reprezentovat naši školu v této soutěži.
 
Mgr. Hana Fridrichová