Olympiáda v anglickém jazyce 2009/2010

- aktuálně výsledek okresního kola

Ve dnech 8. - 10. února 2010 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu a zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol. Jazyková soutěž je pro základní školy vypsána ve dvou kategoriích, pro žáky 6. a 7. ročníků kategorie I.A a pro žáky 8. a 9. ročníků kategorie II.A.
Školní kolo proběhlo ve dvou kolech. První písemné části - lexikálního testu úrovně A1 pro kategorii I. A a úrovně A2 pro kategorii II.A - se zúčastnil téměř totožný počet žáků, 21 šesťáků a sedmáků a 22 osmáků a deváťáků. Nejlepší čtyři soutěžící z každé kategorie postoupili do druhého kola, kterým byla konverzace se členy poroty. Z důvodu nemoci však zbylo z osmi postupujících pouze pět účastníků. V ústní části se soutěžící nejprve představili, poté bez přípravy přečetli text, který svými slovy převyprávěli. Největším oříškem byl pro všechny závěr - popis obrázku. V hodnocení ústní části se porota složená z vyučujících cizích jazyků ve škole zaměřila na správnou výslovnost, slovní zásobu a celkový dojem, kterým soutěžící působili.
Nejlépe si ve školním kole vedla děvčata - v kategorii I.A Nikola Lipenská ze 7.A a v kategorii II.A Kateřina Zemanová z 9.B. Obě vítězky budou školu reprezentovat v okresním kole této olympiády, které se uskuteční v pondělí 22. února 2010 v Děčíně. Oběma přejeme hodně úspěchů.

Marcela Jansová

V pondělí 22. února 2010 proběhlo v Domě dětí a mládeže v Děčíně okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Nikola Lipenská ze 7.A, která školu reprezentovala v I.A kategorii, přivezla pěkné 6. místo. Gratulujeme.

M. Š.