Olympiáda v anglickém jazyce


Ve čtvrtek 27. ledna 2011 vyvrcholilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích, pro žáky 6. a 7. ročníků - kategorie IA a pro žáky 8. a 9. ročníků - kategorie IIA.
Na naší škole soutěž proběhla ve dvou kolech. První písemné části (test obecných znalostí o anglicky mluvících zemích, poslech a práce s textem) se zúčastnilo 25 šesťáků a sedmáků a 31 osmáků a deváťáků. Nejlepší pětice soutěžících z každé kategorie postoupila do druhého kola, konverzační části. V této druhé - ústní části se soutěžící nejprve představili, poté bez přípravy přečetli text, popsali obrázek a na závěr si vybrali jedno z témat, o kterém krátce pohovořili.  
Kritéria hodnocení ústní části byla správná výslovnost, slovní zásoba a celkový dojem, kterým soutěžící působili. Porota složená z vyučujících angličtiny na naší škole výkony žáků vyhodnotila a do okresního kola soutěže vyslala vítězky školního kola Kláru Volejníkovou ze 7.A (kategorie IA) a Nikolu Lipenskou z 8.A (kategorie IIA).
Obě dívky se okresního kola této olympiády zúčastní v středu 23.2.2010 v Děčíně. Držíme jim palce!
 
Marcela Jansová