Olympiáda Myšek a Motýlků


Před okresní olympiádou mateřských škol si pod olympijskými kruhy zasportovaly děti z třídy Myšek a Motýlků. S organizací pomohli starší kamarádi z 9. tříd.

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se děti ze třídy Myšek a Motýlků změnily na olympijské reprezentanty. Nejprve ve velké tělocvičně školy soutěžily v netradičních disciplínách v rámci soutěže PEZ na podporu sportu - soutěžily v plížení, v chůzi po čtyřech, skákání k metě a zvláštním pohybu sunu po zadečku. Společnost PEZ dodala dětem drobné dárky.

Druhá část proběhla za pěkného slunečného počasí na školním hřišti, Děti soutěžily v tradičních disciplínách - běhu na 20 m, skoku z místa a hodu míčkem. Cílem obou soutěží bylo připravit děti a vybrat budoucí reprezentanty na tradiční květnovou okresní olympiádu mateřských škol.                                                                                                                                                                        A.M.