Okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníkůOvládat kvalitně první pomoc by měl asi každý. Nikdo neví, kdy se ocitne on nebo někdo z jeho blízkých v ohrožení života. Také proto naše škola spolupracuje s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Děčíně a každoročně se už řadu let účastní soutěže Hlídek mladých zdravotníků.
V této soutěži nejde jen o teoretické znalosti. Ve velmi věrohodně nasimulovaných situacích předvádějí namaskovaní figuranti, jak může vypadat skutečná dopravní nehoda, epileptický záchvat, úraz elektrickým proudem nebo jiné život ohrožující situace. Žáci zde musí provést skutečný zásah – zhodnotit situaci, přivolat záchranku a ošetřit zraněné. To od nich vyžaduje určitou dávku samostatnosti, rozhodnosti, odvahy a znalostí, a také souhry s kolegy z družstva. Z naší školy se letošního okresního kola v Jiřetíně pod Jedlovou zúčastnila dvě družstva složená z žáků 8. A, 8. B a 9. A.
Družstvo ve složení Kristýna Pendlová, Pavla Kohoutová, Jirka Donát, Jakub Kindl (všichni 9.A)a David Šredl (8.A) si vybojovalo krásné třetí místo. Gratulujeme. 


Mgr. L. Sönlová