Olympiáda v anglickém jazyce

aktuálně z okresního kola


Ve středu 23. února 2011 se v Domě dětí a mládeže v Děčíně na Letné uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích - kategorii IA pro žáky 6. a 7. tříd a kategorii IIA pro žáky 8. a 9. tříd. V kategorii IA reprezentovala školu Klára Volejníková ze 7.B, která z konkurence 14 soutěžících přivezla krásné 4. místo. Ve starší kategorii IIA se bohužel vítězka školního kola nemohla z důvodu nemoci zúčastnit. Kláře k jejímu výkonu a umístění blahopřejeme.
 
M.Š.