Ohlédnutí za školním jarmarkem


Dodržování lidových tradic a zvyků patří na naší škole významné místo. Jednou z těchto tradic je VÁNOČNÍ JARMARK, který proběhl jako již tradičně v prostorách budovy Nova v úterý 11. prosince 2012. Ve  vánočně vyzdobených prostorách školy své výrobky představili žáci od 2. po 9. třídy, včetně obou speciálních tříd. Své tradiční místo na jarmarku mají také stánky školní družiny a keramického kroužku. Vánoční atmosféru doplňoval hudební produkcí pan Josef Bříško se svou zpěvačkou.


  
 
 
 
 
 
M. Š.