Namaluj obrázky

na nástěnný kalendář - soutěž

V loňském školním roce 2011/12 se děti z Bílé školy pod vedením Mgr. R. Vlasákové zúčastnily výtvarné soutěže "Namaluj obrázky na nástěnný kalendář", kterou pořádalo Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně. Po vyhodnocení přišla tato zpráva: kalendář namalovaný našimi dětmi se umístil na 6. místě, v kalendáři bude obrázek měsíce Listopad (autorka Hana Miškovská). Kalendář bude zdobit prostory na Bílé škole a finanční odměna bude využita na nákup výtvarných potřeb.
Blahopřejeme.
 obrázek umístěný v kalendáři

M. Š.