Mladý záchranář 2013 -

ukaž, že umíš

Ve středu 15. května 2013 se na stanici Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Děčíně konal 3. ročník soutěže o putovní pohár ředitele HZS Ústeckého kraje, územní odbor Děčín „Mladý záchranář – ukaž, že umíš“.
Je to soutěž pro čtyřčlenná družstva dětí ze šestých až devátých tříd základních škol. Naši školu reprezentovali tito žáci: J. Donát, J. Chlumský, V. Šredlová a M. Štěpánková.
Mladí záchranáři si v ní ověřili své znalosti z problematiky ochrany člověka za mimořádných situací, požární ochrany, správného použití prostředků individuální ochrany, poskytování první pomoci, sebeochrany a pomoci osobám v ohrožení. Vyzkoušeli si například hod záchranným lanem na určený cíl, který představuje způsob záchrany tonoucího, skluz záchranným rukávem, praktické nahlášení požáru na fiktivní operační středisko, vázání horolezeckých uzlů a další dovednosti.
Soutěže se zúčastnila družstva z jedenácti základních škol okresu Děčín. Naši žáci obsadili v této konkurenci výborné 2. místo a právem jim patří velká gratulace.

O soutěži psal také Děčínský deník, odkaz na fotografii našeho družstva - http://decinsky.denik.cz/galerie/mlady-zachranar-2013-ukaz-ze-umis-v-decine.html?mm=4480294


H. Franclová