Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín


Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do tvorby místních akčních plánů pro oblast školství. Vzájemnou spoluprací vznikl dokument "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín na období 2017-2023". Je to strategický dokument o možném budoucím směru rozvoje vzdělávání v ORP Děčín, který Vám předkládáme k připomínkování: http://www.zsbnpl.cz//doc/map-so-orp-decin-final.pdf.

Dokument je možné připomínkovat v období do 3. 11. 2017 prostřednictvím přiloženého formuláře: http://www.zsbnpl.cz//doc/pripominkovaci-formular.pdf -  nebo prostřednictvím google formuláře na odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeChQy8c6tpH8WHFfHSGs7AYiM8bCtaI-3HPzHX_hoyRXCPUA/viewform

Zároveň Vás zveme na veřejné projednávání tohoto dokumentu, které se uskuteční ve středu 1. 11. 2017 od 16 h ve velkém sále Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I - viz přiložená pozvánka: http://www.zsbnpl.cz//doc/pozvanka-na-verejne-projednani.pdf

Děkujeme za spolupráci

Mgr. D. Tesarčíková, Mgr. M. Šmídová