Mikuláš, čerti a andělé


Ve středu 5. prosince 2018 zaznělo na chodbách školy řinčení řetězů a podivné bouchání. Žáci napjatě očekávali příchod Mikuláše, čertů a andělů. Tetokrát přišli do školy z 9. A. Postupně obešli všechny třídy, vyslechli si básně a písničky, které si pro ně žáci připravili, pokárali hříšníky a hodné děti podarovali malou sladkou odměnou. Mikuláš si vždy vybral zástupce třídy, který za ostatní slíbil, že se budou chovat slušně a budou dodržovat školní řád. Školku navštívil Mikuláš se svou družinou z 9. B. Za pěkně připravený program si žáci 9. tříd zaslouží pochvalu.

 
Návštěva Mikuláše, čertů a andělů v mateřské škole
 


 
Mgr. Jana Soorová