Mikulášská návštěva na Bílé škole


V pátek 4. prosince 2015 se na chodbách Bílé školy ozvalo řinčení řetězů, zvonky a jiné pekelné zvuky. Děti v lavicích už věděly, co je čeká. Atmosféra ve třídách byla napjatá. Nejprve přišel do tříd Mikuláš s anděly a potom čerti. Byli strašidelní. Z knihy hříšníků přečetli zlobivé žáky a pořádně jim vyčinili. Ti jim na oplátku slíbili, že už budou hodní a všichni řekli básničku. Krátký program si pro děti 1. stupně připravili žáci z 9.B pod vedením paní učitelky Marcely Zákravské. Žáci z 9. A šli potěšit děti do mateřské školky.  

Mgr. Jana Soorová